fbpx
HomeKennisbankHVO diesel meest uitgebreide uitleg
De complete gids voor HVO diesel

26 april 2024

HVO diesel meest uitgebreide uitleg

Als we praten over de toekomst van transport en duurzaamheid, komt de term HVO-diesel vaak naar voren. Maar wat is HVO-diesel precies en wat maakt het anders dan conventionele fossiele dieselbrandstof? Laten we eens dieper ingaan op deze innovatieve brandstof en ontdekken waarom het de aandacht trekt van industrieën over de hele wereld. Als trotse distributeur van Shell bieden wij een uitgebreide gids aan over HVO Diesel (Renewable diesel) voor (landbouw)voertuigen.

Wat is HVO?

HVO, ofwel Hydrotreated Vegetable Oil, vertegenwoordigt een opwindende ontwikkeling in de wereld van alternatieve brandstoffen. Het is een geavanceerde vorm van biodiesel die wordt vervaardigd uit een breed scala aan hernieuwbare grondstoffen, waaronder slachtafval, bosafval, gebruikte plantaardige oliën en andere organische restmaterialen. Deze grondstoffen, die anders zouden worden weggegooid of verwerkt tot minder waardevolle producten, krijgen een nieuw leven als duurzame brandstof dankzij het HVO-productieproces.

In tegenstelling tot fossiele diesel, die afkomstig is van aardolie, wordt fossielvrije-diesel gemaakt door plantaardige en dierlijke oliën onderworpen te worden aan een geavanceerd hydrobehandelingsproces. Dit proces omvat het gebruik van waterstof onder hoge druk en temperatuur om de moleculaire structuur van de oliën te veranderen, waardoor ze kunnen worden omgezet in een hoogwaardige, schone brandstof die geschikt is voor gebruik in dieselmotoren

Inleiding tot HVO-diesel: De duurzame brandstof van de toekomst

Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van duurzame-diesel biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van fossiele diesel. Het vermindert de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen, vermindert de uitstoot van broeikasgassen en draagt bij aan een meer duurzame en circulaire economie. Bovendien heeft fossielvrije-diesel vergelijkbare prestatiekenmerken als fossiele diesel, waardoor het een directe vervanging kan zijn zonder dat er aanpassingen aan voertuigen of infrastructuur nodig zijn.

Wat is HVO-Diesel? Lees meer >

Het productieproces van HVO-diesel

Het proces van het maken van HVO-diesel begint met het verzamelen van hernieuwbare grondstoffen, zoals gebruikte plantaardige oliën of slachtafval. Deze grondstoffen worden vervolgens onderworpen aan een proces genaamd hydrotreating, waarbij waterstof gebruikt is om de moleculaire structuur van de oliën te veranderen. Dit proces verwijdert onzuiverheden en verandert de samenstelling van de oliën, waardoor ze geschikt worden als dieselbrandstof.

Hoe verloopt het productieproces van HVO-Diesel? Lees meer >

Het verschil met conventionele dieselbrandstof

Het belangrijkste verschil tussen HVO-diesel en conventionele fossiele dieselbrandstof is de oorsprong van de grondstoffen en het productieproces. Terwijl fossiele diesel wordt gewonnen uit niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen, wordt Renewable-diesel geproduceerd uit hernieuwbare en duurzame bronnen. Dit maakt fossielvrije-diesel een veel milieuvriendelijker alternatief voor conventionele diesel, omdat het de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert en de uitstoot van broeikasgassen verlaagt.

Daarnaast heeft HVO-diesel vergelijkbare prestatiekenmerken als fossiele diesel, waardoor het kan worden gebruikt als directe vervanging voor conventionele diesel in bestaande voertuigen en machines, zonder dat er aanpassingen nodig zijn. Dit maakt de overstap naar HVO-diesel naadloos en kosteneffectief voor bedrijven en consumenten.

In deze blog hebben we een inleiding gegeven tot Renewable-diesel, waarbij we hebben beschreven wat het is, hoe het wordt geproduceerd en wat het onderscheidt van conventionele fossiele dieselbrandstof. In de volgende delen van deze serie zullen we dieper ingaan op de voordelen, toepassingen en milieu-impact van HVO-diesel, dus blijf op de hoogte voor meer informatie!

Wat is het verschil met EN-590 Diesel? Lees meer >

Het verschil tussen HVO 100 en 20 diesel

HVO 100 en 20 zijn beide varianten van fossielvrije-diesel, maar ze verschillen in de mate waarin ze zijn gemengd met fossiele dieselbrandstof.

HVO 100, zoals de naam al aangeeft, bestaat voor 100% uit Hydrotreated Vegetable Oil. Dit betekent dat het volledig is geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen, zoals gebruikte plantaardige oliën, slachtafval en bosafval. De fossielvrije 100 variant wordt beschouwd als een van de meest duurzame brandstoffen omdat het geen fossiele componenten bevat en daardoor een zeer lage CO2-uitstoot heeft.

Aan de andere kant is HVO 20 een mengsel van 20% fossielvrije dieselbrandstof en 80% fossiele dieselbrandstof. Dit betekent dat het slechts een deel van de dieselcomponenten vervangt door hernieuwbare HVO, terwijl het grootste deel nog steeds afkomstig is van fossiele bronnen. Hoewel HVO 20 nog steeds een lagere CO2-uitstoot heeft dan conventionele diesel, is het niet zo milieuvriendelijk als De fossielvrije 100 variant.

In essentie is het belangrijkste verschil tussen HVO 100 en 20 de mate van duurzaamheid en CO2-reductie die ze bieden. De fossielvrije 100 variant is volledig hernieuwbaar en heeft daarom de grootste milieuvoordelen, terwijl HVO 20 een compromis vormt tussen duurzaamheid en beschikbaarheid, omdat het gemakkelijker verkrijgbaar kan zijn door de combinatie met fossiele diesel.

Wat is het verschil tussen HVO 100 en 20? Lees meer >

Wat zijn de voor- en nadelen van HVO diesel?

Voor het gebruik van HVO zijn er meer voor- dan nadelen te benoemen. In dit bericht staan wij dan ook stil bij alle voor- en nadelen van deze duurzame diesel. De Well-to-Wheel CO2-uitstoot is maar liefst 90% lager ten opzichte van fossiele dieselbrandstof. Tank-to-Wheel bedraagt de CO2-reductie zelfs 100%! Het gebruik van fossielvrije diesel draagt dus positief bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Ondanks het feit dat HVO op bijna elk vlak duurzamer is dan fossiele diesel, zijn er toch enkele nadelen te benoemen aan het gebruik van fossielvrije diesel.

Opsomming van de voordelen
 1. 1. Verbeterde prestaties
 2. 2. Geproduceerd uit laagwaardige afvalstoffen
 3. 3. Geen aanpassingen aan wagenpark nodig. Wordt gebruikt als vervanging.
 4. 4. Dieselraffinaderijen zijn klaar voor de productie van fossielvrije diesel
 5. 5. Enorme emissiereducties te behalen, waaronder bijvoorbeeld: 90% CO2 reductie
 6. 6. Momenteel de meest duurzame brandstof
 7. 7. Gehele jaar te gebruiken
 8. 8. Schimmelbestendig
 9. 9. HVO is niet hygroscopisch. Hierdoor veroudert duurzame diesel minder snel.
 10. 10. Verbruik is minimaal gelijk aan reguliere diesel.
Opsomming nadelen
 1. 1. Als het wordt geproduceerd van palmolie, kan fossielvrije diesel bijdragen aan ontbossing.
 2. 2. Renewable diesel is over het algemeen 10-20% duurder
 3. 3. Nog altijd een beperkt aanbod aan grondstoffen.

Brandstofefficiëntie en Kostenbesparingen van HVO diesel

Een van de meest aantrekkelijke aspecten van HVO-diesel voor voertuigeigenaren en bedrijven zijn de potentiële kostenbesparingen die ermee gepaard gaan. Door de verbeterde brandstofefficiëntie kunnen voertuigen die op HVO-diesel rijden een aanzienlijke vermindering van brandstofkosten realiseren. Dit kan vooral merkbaar zijn voor wagenparkbeheerders met grote vloten van voertuigen die dagelijks grote afstanden afleggen.

Voorbeeld van Kostenbesparingen

Laten we eens kijken naar een concreet voorbeeld om de potentiële kostenbesparingen van HVO beter te begrijpen:

Een vrachtwagenbedrijf heeft een vloot van 50 vrachtwagens die elk gemiddeld 100.000 kilometer per jaar afleggen. Met een gemiddeld brandstofverbruik van 30 liter per 100 kilometer en een diesel prijs van €1,50 per liter, zouden de jaarlijkse brandstofkosten voor deze vloot ongeveer €675.000 bedragen.

Als deze vrachtwagens zouden overschakelen op fossielvrije-diesel en een besparing van slechts 3% op het brandstofverbruik zouden realiseren, zou dit resulteren in een jaarlijkse besparing van maar liefst €20.250 alleen al op brandstofkosten.

Vergelijking van Totale Eigendomskosten (TCO)

Naast directe brandstofbesparingen moeten we ook rekening houden met andere factoren bij het beoordelen van de totale eigendomskosten (TCO) van voertuigen die op HVO-diesel rijden. Enkele belangrijke overwegingen zijn onder meer:

 1. > Onderhoudskosten: Renewable-diesel heeft een schonere verbranding, wat kan resulteren in minder vervuiling van motoren en een verminderde behoefte aan onderhoud. Dit kan leiden tot lagere onderhoudskosten op lange termijn.
 2. > Milieueffecten: Het gebruik van fossielvrije-diesel vermindert de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, wat kan resulteren in indirecte kostenbesparingen door het verminderen van milieuheffingen en boetes voor overtredingen van emissienormen.
 3. > Levensduur van het Voertuig: Verbeterde brandstofefficiëntie en schonere verbranding kunnen de levensduur van voertuigen verlengen, waardoor voertuigeigenaren op lange termijn geld besparen door minder vaak te hoeven investeren in nieuwe voertuigen.

Alle voor- en nadelen van HVO diesel. Lees meer >

Toepassingen van HVO-diesel: Een diepgaande verkenning

Renewable-diesel, een veelbelovend alternatief voor conventionele dieselbrandstof, vindt een breed scala aan toepassingen in diverse sectoren, variërend van personenauto’s tot vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen. Laten we eens nader bekijken welke variant geschikt is voor welke toepassingen, met specifieke aandacht voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen.

1. Personenauto’s:

HVO-diesel wordt steeds populairder als brandstof voor personenauto’s vanwege zijn schone verbranding en lagere emissies. Voor personenauto’s is zowel HVO 20 als 100 geschikt, afhankelijk van de beschikbaarheid en het milieubeleid van de regio waarin ze worden gebruikt.

2. Vrachtwagens:

Vrachtwagens vormen een belangrijke doelgroep voor het gebruik van fossielvrije-diesel vanwege hun grote brandstofverbruik en impact op het milieu. Voor zwaar vrachtvervoer zijn zowel HVO 20 als 100 geschikt. HVO 20 kan worden gebruikt in oudere vrachtwagens die mogelijk niet zijn aangepast voor alternatieve brandstoffen, terwijl HVO 100 ideaal is voor modernere vrachtwagens met geavanceerde motortechnologie die zijn ontworpen voor gebruik met pure fossielvrije 100 variant.

3. Bussen:

Bussen die worden gebruikt voor openbaar vervoer of langeafstandsreizen profiteren van het gebruik van HVO-diesel. Voor bussen geldt hetzelfde als voor vrachtwagens: zowel HVO 20 als 100 kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de voertuigspecificaties en vereisten.

4. Landbouwvoertuigen:

Voor landbouwvoertuigen zijn zowel HVO 20 als 100 geschikt, afhankelijk van het type voertuig en de specifieke toepassing. Moderne landbouwvoertuigen met geavanceerde motortechnologie kunnen profiteren van het gebruik van pure fossielvrije diesel (HVO 100), terwijl oudere machines mogelijk beter presteren met een mengsel van HVO 20 en conventionele diesel.

Meer weten over de toepassingen per sector? Lees meer >

Ontwikkelingen en Innovaties in HVO-diesel

De ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzame-diesel markeren een belangrijke stap in de richting van een duurzame toekomst van brandstof. Verbeterde productietechnologieën hebben de efficiëntie en kwaliteit van duurzame-diesel verhoogd, terwijl geavanceerde motorontwerpen zorgen voor optimale prestaties en emissiereducties. Innovatieve toepassingen breiden het gebruik van fossielvrije-diesel uit naar verschillende sectoren, waaronder vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen.

Duurzame brandstofmixen bieden nieuwe mogelijkheden voor het maximaliseren van de milieuvoordelen van fossielvrije-diesel. Terwijl schone distributiemethoden zorgen voor een efficiënte en milieuvriendelijke brandstofvoorziening. Regelgeving en beleid spelen een cruciale rol bij het stimuleren van investeringen in renewable-diesel. En het bevorderen van de wereldwijde acceptatie ervan als een duurzame energiebron.

Met voortdurende vooruitgang en samenwerking kunnen we een schone en veerkrachtige energie-infrastructuur opbouwen die bijdraagt aan het verminderen van de impact van klimaatverandering en het bevorderen van duurzaamheid.

Implementatie en Adoptie van HVO-diesel in Nederland

In Nederland heeft de implementatie en adoptie van HVO-diesel een gestage groei doorgemaakt. Gedreven door toenemende milieubewustzijn, overheidsstimulering en technologische vooruitgang. Laten we eens kijken naar de huidige staat van implementatie en adoptie, markttrends, groeivooruitzichten en uitdagingen voor bredere acceptatie van fossielvrije-diesel op de Nederlandse markt.

Huidige Staat van Implementatie en Adoptie:

De huidige staat van implementatie en adoptie van fossielvrije-diesel in Nederland is positief, met een groeiende acceptatie in verschillende sectoren, waaronder transport, landbouw en scheepvaart. Steeds meer bedrijven en organisaties erkennen de voordelen van HVO-diesel, zoals lagere emissies, verbeterde prestaties en hernieuwbare bronnen.

Markttrends:

Een opvallende markttrend is de toenemende vraag naar duurzame brandstoffen, gedreven door milieubewuste consumenten en overheidsbeleid ter bevordering van schone energiebronnen. Dit heeft geleid tot een groeiende beschikbaarheid en diversificatie van HVO-dieselproducten op de markt, met verschillende blends en toepassingen.

Groeivooruitzichten:

De groeivooruitzichten voor duurzame-diesel in Nederland zijn veelbelovend, met verwachte groei in zowel productiecapaciteit als marktaandeel. Naarmate de technologie voor de productie van Renewable-diesel verder evolueert en de vraag blijft toenemen, zal de adoptie naar verwachting blijven stijgen en een belangrijke rol spelen in de overgang naar een duurzamere energievoorziening.

Uitdagingen voor Bredere Acceptatie:

Hoewel de acceptatie van HVO-diesel groeit, zijn er nog steeds enkele uitdagingen die de bredere adoptie ervan kunnen belemmeren. Deze omvatten onder meer de hogere kosten in vergelijking met fossiele diesel, beperkte productiecapaciteit en infrastructuur, en de noodzaak van verdere educatie en bewustwording over de voordelen van fossielvrije-diesel.

Technologische Doorbraken:

Technologische doorbraken zullen een cruciale rol spelen in de toekomst van fossielvrije-diesel, met innovaties op het gebied van productieprocessen, brandstofefficiëntie en emissiereductie. Verbeterde productietechnologieën zullen de kosten verlagen en de schaalbaarheid vergroten, terwijl geavanceerde motortechnologieën de prestaties en betrouwbaarheid van HVO-diesel aanzienlijk zullen verbeteren.

Rol in een Duurzame Energiemaatschappij:

Als hernieuwbare brandstof zal HVO-diesel een belangrijke rol blijven spelen in een duurzame energietoekomst, waarbij het bijdraagt aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verminderen van broeikasgasemissies. Door te investeren in de ontwikkeling en adoptie van fossielvrije-diesel kunnen landen en bedrijven hun doelen voor klimaatneutraliteit en duurzaamheid versnellen, terwijl ze tegelijkertijd een schonere en groenere toekomst mogelijk maken.

Samenvatting:

Het productieproces omvat hydrobehandeling onder hoge druk en temperatuur, wat resulteert in een hoogwaardige, schone brandstof geschikt voor gebruik in dieselmotoren. HVO-diesel biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van fossiele diesel, zoals een lagere afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen, vermindering van broeikasgasemissies en vergelijkbare prestatiekenmerken zonder aanpassingen aan voertuigen of infrastructuur.

Conclusie:

HVO-diesel vertegenwoordigt een veelbelovend alternatief voor conventionele dieselbrandstof, met een groeiende acceptatie in diverse sectoren zoals transport, landbouw en scheepvaart. Hoewel fossielvrije-diesel uitdagingen kent zoals hogere kosten en beperkte productiecapaciteit. Tonen markttrends en groeivooruitzichten aan dat het een belangrijke rol zal spelen in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Met voortdurende technologische innovaties en beleidsstimulering kan HVO-diesel bijdragen aan het realiseren van klimaatneutrale doelstellingen en een schonere toekomst mogelijk maken.

HVO diesel tanken aan de pomp? bekijk onze locaties

Op zoek naar een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele dieselbrandstof? Zoek niet verder! Bij onze tankstations vind je hoogwaardige HVO-diesel die bijdraagt aan een schonere en groenere toekomst.

Locaties met HVO diesel >

Bezoek ons tankstation en ontdek de voordelen van HVO-diesel:
 • Verminderde CO2-uitstoot
 • Verbeterde prestaties van je voertuig
 • Geen aanpassingen aan je dieselvoertuig nodig
 • Bijdragen aan een circulaire economie

HVO diesel bestellen voor jouw bedrijf?

Wil je jouw bedrijf een groenere draai geven? Kies dan voor onze groothandel in HVO-diesel en maak een verschil voor het milieu en jouw bedrijf. Onze bulkleveringen van Renewable-diesel zijn perfect voor thuistankinstallaties en bieden een duurzaam alternatief voor conventionele dieselbrandstof.

HVO Diesel Bestellen >

Voordelen van onze groothandel in renewable-diesel:
 • Duurzame brandstofkeuze voor jouw bedrijf
 • Eenvoudige integratie in bestaande tankinstallaties
 • Verminderde CO2-uitstoot en positieve impact op het milieu
 • Betrouwbare bulkleveringen voor continu gebruik

Maak vandaag nog de overstap naar fossielvrije-diesel en geef jouw bedrijf een groen tintje! Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek hoe we jou kunnen helpen bij het verduurzamen van jouw brandstofvoorziening.

brandstof bestellen

Groothandel

Brandstof bestellen

Profiteer van snelle levering, uitstekende service en competitieve prijzen. Met slechts een paar klikken ben je verzekerd van een snelle en betrouwbare levering van brandstof op elke gewenste locatie.

Meer informatie
De voor- en nadelen van HVO diesel

De voor- en nadelen van Renewable diesel

Renewable diesel is een volledig hernieuwbare en duurzame brandstof, die tot wel 90%* (CO2) reduceert.

Meer informatie
Wat is HVO diesel?

Wat is HVO diesel?

Wat voor brandstof is HVO nu precies? In deze blog beschrijven wij de functionele mogelijkheden van HVO diesel.

Meer informatie

Energietransitie

Wij veranderen mee

Schoon rijden voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken. Zodat we samen door duurzame mobiliteit kunnen bijdragen aan een schonere wereld.

Meer informatie