fbpx
HomeEnergietransitie

Wij veranderen mee

Energietransitie

We staan, net als iedereen, voor een grote uitdaging; de energietransitie. Het is al jaren bekend dat het klimaat verandert en dat wij daar als samenleving iets mee moeten. Het klimaatakkoord heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 49% in 2030 en met 95 tot 100% in 2050.

De hoofdpijler van de duurzame strategie van Van Staveren is de Omschakeling van fossiel naar duurzaam: 0ns doel is om geheel energieneutraal te ondernemen en bij te dragen aan een duurzame energievoorziening voor nu en komende generaties.

Het is belangrijk om mee te bewegen in het veranderende energielandschap. Kennis en ervaring zijn hierin van cruciaal belang. We streven er naar om duurzame waarde te creëren voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Op deze pagina vertellen we graag op welke wijze we dit willen bereiken.

 

BOL van Staveren wordt Van Staveren

‘Het begint bij jezelf.’

In de afgelopen jaren hebben wij als organisatie stappen ondernomen om onze eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Het kantoor van zowel de groothandel als Retail zijn volledig gerenoveerd. De panden zij gasloos geworden en er zijn zonnepanelen aangelegd. Ook onze tanklocaties zullen hierin in de komende periode ontwikkelingen doormaken.

Wij zijn ons ervan bewust dat het merendeel van ons huidige assortiment een negatieve invloed heeft op het milieu. Daar zal de komende jaren niet direct iets in veranderen. Het handhaven van ons assortiment, is nodig om de duurzame strategie te financieren en in 2024 geheel co2-neutraal te ondernemen. Daarom zijn wij onze eigen bedrijfsvoering zó snel mogelijk aan het verduurzaam. Daarmee willen wij een voorbeeld zijn in de waardeketen. De nieuwe duurzame huisvesting van de groothandel is hier een mooi voorbeeld van.

Ons wagenpark heeft de grootse impact op het milieu. Ruim 84% van onze relatieve milieubelasting (1021.4 ton co2) is afkomstig uit de uitstoot van onze tankwagens. Daarom zijn wij gefaseerd bezig om het eigen wagenpark over te zetten naar HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil). Op deze manier gaan wij de co2-uitstoot van ons wagenpark met 89% verlagen van 1021.4 naar 112.35 ton.

Fuelsave diesel bestellen bij Van Staveren

Ambitie op duurzaamheid

Het is ons doel bij te dragen aan een duurzame energievoorziening voor nu en komende generaties. Door transparant handelen en kennis te delen fungeren wij als partner in de transitie rondom de vraag naar en distributie van energieproducten. Zo werken wij iedere dag aan een betere toekomst en dragen wij bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en sturen aan op schonere mobiliteit.

Schonere mobiliteit

Ons doel is om schone mobiliteit voor zo veel mogelijk organisaties beschikbaar te maken. Dit doen we door strategisch in te zetten op duurzame brandstoffen en als partner in vooruitgang te voorzien in energie én advies. Wij zien al een verschuiving in ons assortiment ontstaan; Diesel neemt af in volume, biobrandstoffen nemen een vlucht en de vraag naar ‘speciale’ smeermiddelen groeit.

Zo bieden wij op drie locaties de transitiebrandstof Renewable diesel, voorheen HVO (Hydrotreated Vegetable Oils) aan. Renewable diesel is gemaakt van plantaardige oliën die behandeld zijn met waterstof. De transitiebrandstof is 100% duurzaam en reduceert tot 89% CO2. Ook leveren we onderhand de eerste waterstof pakketten en onderzoeken we de mogelijkheid tot het leveren en plaatsen van laadoplossingen voor mobiliteit.

Elektrisch rijden

De volgende stap naar verduurzaming is gezet. Op verschillende locaties zijn snelladers geplaatst, en er volgen meer! Een belangrijke ontwikkeling binnen het bieden van oplossingen in mobiliteit nu er meer en meer elektrische voertuigen op de weg komen. Waarom snelladers? Wij willen onze elektrisch rijdende klanten graag optimaal voorzien in energiebehoefte, waarbij men, wanneer gewenst, hun rit binnen korte tijd kan vervolgen. Zoals zij dit van ons gewend zijn.

Waterstof

De volgende stap in de energietransitie is waterstof (H2). Een hele belangrijke energiedrager in de ontwikkeling naar een duurzaam energiesysteem. Op dit moment wordt waterstof al op grote schaal als grondstof ingezet in de industrie om producten te maken. Om het doel van het klimaatakkoord te kunnen behalen wordt ingezet op verdere ontwikkeling van waterstof als duurzame energie. Voor wat betreft de toepassing van waterstof in onze organisatie, zijn wij in de verkennende fase. Dat betekent dat we actief aan het onderzoeken zijn wat de mogelijkheden zijn en hoe wij dit kunnen toepassen. Momenteel worden de mogelijke opties om ons machinepark te elektrificeren of op waterstof te laten rijden in kaart gebracht.

Uiteindelijk is de vooruitgang afhankelijk van het tempo van de samenleving en overheid, maar wij als Van Staveren zijn al ver in ontwikkeling om op termijn in de nieuwe behoefte te voorzien!

ev-laden

EV-Laden

Bij Van Staveren

Door het gebruik van onze snelladers ben je altijd weer snel onderweg!

Meer informatie

Van Staveren

Al 75 jaar een begrip

Sinds het ‘startsein’ in 1947 maken wij mobiliteit mogelijk en staat onze klant centraal. We kijken kritisch naar ons product, naar de kwaliteit en diversiteit.

Meer informatie

Historie

1947 het beginpunt van ons familiebedrijf

Bij Van Staveren voorzien we elke dag mensen van energie.

Meer informatie

Energietransitie

Wij veranderen mee

Schoon rijden voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken. Zodat we samen door duurzame mobiliteit kunnen bijdragen aan een schonere wereld.

Meer informatie