HomeEnergietransitie

Wij veranderen mee

Energietransitie

We staan, net als iedereen, voor een grote uitdaging; de energietransitie. Het is al jaren bekend dat het klimaat verandert en dat wij daar als samenleving iets mee moeten. Het klimaatakkoord heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 49% in 2030 en met 95 tot 100% in 2050.

‘Het begint bij jezelf.’ In het afgelopen jaar hebben wij als organisatie stappen ondernomen om onze eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Ons kantoor is in 2021 volledig gerenoveerd. Het kantoor is gasloos geworden en er zijn zonnepanelen aangelegd. Ook onze tanklocaties zullen hierin in de komende periode ontwikkelingen doormaken.

Schoon rijden voor iedereen

Wij willen schoon rijden voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken. Zodat we samen met duurzame mobiliteit de wereld schoner kunnen maken. Wij zijn hierin al een langere tijd bezig met nieuwe ontwikkelingen. Zo bieden wij op twee locaties de transitiebrandstof HVO (Hydrotreated Vegetable Oils) aan. HVO zijn plantaardige oliën die behandeld zijn met waterstof. De transitiebrandstof is 100% duurzaam en reduceert tot 89% CO2.

Elektrisch rijden

Dit jaar nog zetten we de volgende stap naar verduurzaming. Op verschillende locaties worden snelladers geplaatst. Een belangrijke ontwikkeling binnen het bieden van oplossingen in mobiliteit nu er meer en meer elektrische voertuigen op de weg komen. Waarom snelladers? Wij willen onze elektrisch rijdende klanten graag optimaal voorzien in energiebehoefte, waarbij men, wanneer gewenst, hun rit binnen korte tijd kan vervolgen. Zoals zij dit van ons gewend zijn.

Waterstof

De volgende stap in de energietransitie is waterstof (H2). Een hele belangrijke energiedrager in de ontwikkeling naar een duurzaam energiesysteem. Op dit moment wordt waterstof al op grote schaal als grondstof ingezet in de industrie om producten te maken. Om het doel van het klimaatakkoord te kunnen behalen wordt ingezet op verdere ontwikkeling van waterstof als duurzame energie. Voor wat betreft de toepassing van waterstof in onze organisatie, zijn wij in de verkennende fase. Dat betekent dat we actief aan het onderzoeken zijn wat de mogelijkheden zijn en hoe wij dit kunnen toepassen.

Uiteindelijk is de vooruitgang afhankelijk van het tempo van de samenleving en overheid, maar wij als Van Staveren zijn al ver in ontwikkeling om op termijn in de nieuwe behoefte te voorzien!

EV-Laden

Bij Van Staveren

Het eerste snellaadplein is dit jaar gerealiseerd.

Meer informatie

Van Staveren

Al 75 jaar een begrip

Sinds het ‘startsein’ in 1947 maken wij mobiliteit mogelijk en staat onze klant centraal. We gaan verder dan brandstof alleen. We kijken kritisch naar ons product, naar de kwaliteit en diversiteit. We gaan mee in ontwikkelingen zodat wij onze klanten het beste product kunnen aanbieden.

Meer informatie

Historie

1947 het beginpunt van ons familiebedrijf

Bij Van Staveren voorzien we elk dag mensen van energie.

Meer informatie

Energietransitie

Wij veranderen mee

Schoon rijden voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken. Zodat we samen door duurzame mobiliteit kunnen bijdragen aan een schonere wereld.

Meer informatie