fbpx
HomeKennisbankDe voor- en nadelen van Renewable diesel
De voor- en nadelen van HVO diesel

25 april 2024

De voor- en nadelen van Renewable diesel

Voor het gebruik van Renewable diesel zijn er meer voor- dan nadelen te benoemen. In dit bericht staan wij dan ook stil bij alle voor- en nadelen van deze duurzame diesel. Renewable diesel of ook wel HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil en is een hernieuwbare dieselbrandstof die voor 100% vervaardigd wordt door slachtafval, bosafval en andere reststoffen.

Omdat Renewable diesel wordt gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen, is de Well-to-Wheel CO2-uitstoot maar liefst 90% lager ten opzichte van fossiele dieselbrandstof. Tank-to-Wheel bedraagt de CO2-reductie zelfs 100%! Het gebruik van Renewable diesel draagt dus positief bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Als trotse distributeur van Shell bieden wij een uitgebreide gids over Renewable diesel (HVO diesel) voor (landbouw)voertuigen.

Hoe Renewable diesel de CO2-uitstoot Reduceert

De verklaring voor de indrukwekkende CO2-reductie van Renewable diesel-brandstof begint bij het productieproces en eindigt bij het uiteindelijke gebruik in voertuigen. Laten we eens kijken hoe dit in zijn werk gaat:

Well-to-Tank (WTT) CO2-uitstoot:
  1. 1. > Renewable diesel wordt vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen zoals slachtafval, bosafval en andere organische restmaterialen. Deze grondstoffen hebben tijdens hun groei CO2 uit de atmosfeer opgenomen via fotosynthese.
  2. 2. > Bij de productie van Renewable diesel wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd in vergelijking met fossiele dieselbrandstoffen. Dit komt omdat de CO2 die wordt uitgestoten bij het verbranden van Renewable diesel. Later weer wordt opgenomen door de hernieuwbare grondstoffen die worden gebruikt om het te produceren.
  3. 3. > De Well-to-Tank (WTT) CO2-uitstoot van Renewable diesel is dus 90% lager dan die van fossiele diesel, omdat het gebruik van hernieuwbare grondstoffen resulteert in een reductie van de CO2-uitstoot over de levenscyclus.
Tank-to-Wheel (TTW) CO2-reductie:
  1. 1. > Nadat Renewable diesel is geproduceerd en in de tank van een voertuig is geladen, wordt het verbrand in de motor tijdens het rijden.
  2. 2. > Aangezien Renewable diesel een schonere verbranding heeft dan fossiele diesel, worden er minder broeikasgassen uitgestoten tijdens het rijden. Dit komt omdat Renewable diesel een hogere verbrandingsefficiëntie heeft en minder verontreinigende stoffen produceert, zoals roet en stikstofoxiden.
  3. 3. > De Tank-to-Wheel (TTW) CO2-reductie is vaak zelfs nog groter dan de WTT-uitstoot, omdat het daadwerkelijke gebruik van Renewable diesel in voertuigen resulteert in een nog lagere CO2-uitstoot per gereden kilometer.
  4. 4. > In sommige gevallen kan de CO2-reductie zelfs 100% bedragen, wat betekent dat er tijdens het gebruik van Renewable diesel geen netto CO2-uitstoot is.

Dus, samenvattend, de CO2-uitstoot van Renewable diesel-brandstof wordt aanzienlijk verminderd door zowel het productieproces als het gebruik in voertuigen. Dit draagt positief bij aan het verminderen van de totale CO2-voetafdruk van de transportsector en helpt bij het tegengaan van klimaatverandering. Maar Renewable diesel heeft nog véél méér voor- en nadelen. Hieronder vertellen we je graag meer.

Wat zijn de voordelen van Renewable diesel? 

Renewable diesel heeft verschillende voordelen ten opzichte van fossiele diesel. Het is een volledig hernieuwbare en duurzame brandstof, die tot wel 90%* broeikasgasemissies (CO2e) reduceert. Het kan puur worden gebruikt of gemengd met gewone diesel en biedt lagere onderhoudskosten in vergelijking met andere hernieuwbare alternatieven. Geen enkele technische aanpassing van de motor nodig, dus gewoon tanken en rijden!

Opsomming van voordelen van Renewable diesel

 • Verbeterde prestaties
 • Kan geproduceerd worden uit laagwaardige afvalstoffen
 • Geen aanpassingen aan wagenpark nodig. Kan in voertuigen als vervanging gebruikt worden
 • Dieselraffinaderijen kunnen worden omgebouwd voor de productie van Renewable diesel
 • Enorme emissiereducties te behalen, waaronder bijvoorbeeld: 90% CO2 reductie
 • Momenteel de meest duurzame brandstof
 • Gehele jaar te gebruiken
 • Schimmelbestendig
 • Renewable diesel is niet hygroscopisch. Hierdoor veroudert Renewable diesel minder snel.
 • Verbruik is minimaal gelijk aan reguliere diesel.

uitgebreide uitleg van de voordelen van Renewable diesel

Verbeterde prestaties:

Renewable diesel biedt verbeterde prestaties dankzij een schonere verbranding en betere smeringseigenschappen. Bij de verbranding van Renewable diesel komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij fossiele diesel, zoals zwavelverbindingen en roetdeeltjes. Dit resulteert in een schonere motor en minder emissies. Bovendien zorgen de betere smeringseigenschappen van Renewable diesel ervoor dat de motor soepeler draait en er minder wrijving ontstaat tussen de bewegende onderdelen. Als gevolg hiervan kan Renewable diesel leiden tot minder slijtage van onderdelen, een langere levensduur van de motor en een verhoogde efficiëntie van het voertuig. Bijvoorbeeld, onderzoek heeft aangetoond dat Renewable diesel tot wel 5% meer vermogen kan leveren vergeleken met conventionele diesel.

Kan geproduceerd worden uit laagwaardige afvalstoffen:

Renewable diesel kan worden geproduceerd uit diverse laagwaardige afvalstoffen, zoals slachtafval, bosafval, gebruikte plantaardige oliën en andere organische restmaterialen. Deze afvalstoffen worden anders vaak verbrand of gestort, wat negatieve milieueffecten met zich meebrengt. Door ze te gebruiken voor de productie van Renewable diesel wordt afval geminimaliseerd en worden hulpbronnen gemaximaliseerd. Bijvoorbeeld, voor elke ton afvalplastic kan tot 900 liter Renewable diesel worden geproduceerd.

Geen aanpassingen aan wagenpark nodig:

Een belangrijk voordeel van Renewable diesel is dat het kan worden gebruikt als directe vervanging voor fossiele diesel. Zonder dat er technische aanpassingen aan het wagenpark nodig zijn. Dit betekent dat voertuigen die op fossiele diesel rijden probleemloos kunnen overschakelen op Renewable diesel. Zonder dat er aanpassingen aan de motor of brandstofsystemen nodig zijn. Dit maakt de overstap naar Renewable diesel eenvoudig en kosteneffectief voor bedrijven en consumenten, aangezien er geen extra investeringen nodig zijn voor aanpassingen aan het wagenpark. Bijvoorbeeld, een vloot van vrachtwagens die overschakelt op Renewable diesel kan onmiddellijk profiteren van de voordelen van de brandstof zonder dat er wijzigingen in de operationele procedures nodig zijn.

Dieselraffinaderijen kunnen worden omgebouwd voor de productie van Renewable diesel:

Renewable diesel kan worden geproduceerd in bestaande dieselraffinaderijen met relatief kleine aanpassingen. Deze raffinaderijen kunnen worden omgebouwd om Renewable diesel te produceren naast conventionele diesel, waardoor de productie van Renewable diesel op grote schaal mogelijk wordt. Dit betekent dat de infrastructuur voor de productie en distributie van Renewable diesel al grotendeels beschikbaar is en dat er geen grote investeringen nodig zijn voor nieuwe productie-installaties. Dit draagt bij aan de beschikbaarheid en kosteneffectiviteit van Renewable diesel als brandstof. Bijvoorbeeld, een raffinaderij kan overschakelen op de productie van Renewable diesel en haar output aanpassen aan de vraag naar duurzame brandstoffen in de markt.

Enorme emissiereducties te behalen:

Een van de meest opvallende voordelen van Renewable diesel is de aanzienlijke reductie van broeikasgasemissies, met name CO2. Door Renewable diesel te gebruiken in plaats van fossiele diesel kunnen emissiereducties tot wel 90% worden bereikt. Wat een aanzienlijke bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Deze emissiereducties worden mogelijk gemaakt door de duurzame productie van Renewable diesel uit hernieuwbare grondstoffen en de schonere verbranding ervan in dieselmotoren. Bijvoorbeeld, het gebruik van Renewable diesel in een vrachtwagen kan resulteren in een jaarlijkse CO2-reductie van duizenden kilogrammen, afhankelijk van het brandstofverbruik en de afgelegde afstand.

Momenteel de meest duurzame (diesel) brandstof:

Renewable diesel wordt algemeen beschouwd als een van de meest duurzame brandstoffen op de markt vanwege zijn hernieuwbaarheid, lage emissies en minimale impact op het milieu. Door gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen zoals afvaloliën en organisch materiaal, draagt Renewable diesel bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het minimaliseren van de milieu-impact van de transportsector. Deze duurzaamheid maakt Renewable diesel een aantrekkelijke keuze voor bedrijven en consumenten die streven naar een groenere en schonere toekomst.

Gehele jaar te gebruiken:

Renewable diesel is geschikt voor gebruik in alle seizoenen en onder verschillende weersomstandigheden. Anders dan bij sommige alternatieve brandstoffen, zoals biodiesel, die bij lage temperaturen kunnen stollen of problemen kunnen veroorzaken met de opslag en distributie, kan Renewable diesel het hele jaar door worden gebruikt zonder dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Dit maakt Renewable diesel een betrouwbare en veelzijdige brandstofkeuze voor diverse toepassingen en sectoren, van transport tot landbouw.

Schimmelbestendig:

Renewable diesel heeft van nature schimmelwerende eigenschappen, waardoor het minder gevoelig is voor microbiële groei en de vorming van schadelijke afzettingen in de brandstoftank wordt verminderd. Dit vermindert het risico op verstoppingen en vervuiling van het brandstofsysteem, wat kan leiden tot een betrouwbaardere werking van het voertuig en lagere onderhoudskosten op de lange termijn. Bijvoorbeeld, in voertuigen die lange tijd stilstaan of worden blootgesteld aan vochtige omstandigheden, kan Renewable diesel minder snel bederven dan conventionele diesel, waardoor de betrouwbaarheid van het voertuig wordt vergroot.

Renewable diesel is niet hygroscopisch:

Het feit dat Renewable diesel niet hygroscopisch is, betekent dat het geen water uit de omgeving absorbeert. Hierdoor blijft de kwaliteit van de brandstof behouden en wordt de kans op brandstofdegradatie verminderd. In tegenstelling tot sommige andere brandstoffen die water kunnen absorberen en problemen kunnen veroorzaken met de brandstofkwaliteit en de werking van het voertuig, blijft Renewable diesel stabiel en betrouwbaar onder uiteenlopende omstandigheden. Bijvoorbeeld, in vochtige klimaten of bij blootstelling aan regenwater kan Renewable diesel zijn prestaties behouden en de kans op motorproblemen minimaliseren.

Verbruik is minimaal gelijk aan reguliere diesel:

Het brandstofverbruik van voertuigen die op Renewable diesel rijden, is over het algemeen vergelijkbaar met voertuigen die op fossiele diesel rijden. Dit betekent dat de prestaties van voertuigen niet significant worden beïnvloed door het gebruik van Renewable diesel als brandstof. Tests en praktijkervaring hebben aangetoond dat het brandstofverbruik van voertuigen op Renewable diesel vergelijkbaar is met dat van voertuigen op fossiele diesel. Dit betekent dat er geen compromissen hoeven te worden gesloten op het gebied van rijbereik of brandstofefficiëntie. Bijvoorbeeld, een vrachtwagen die op Renewable diesel rijdt, kan een vergelijkbaar aantal kilometers afleggen op een tank brandstof, als een vergelijkbare vrachtwagen die op fossiele diesel rijdt. Wat resulteert in vergelijkbare operationele kosten en prestaties.

Brandstofefficiëntie en Kostenbesparingen

Een van de meest aantrekkelijke aspecten van HVO-diesel voor voertuigeigenaren en bedrijven zijn de potentiële kostenbesparingen die ermee gepaard gaan. Door de verbeterde brandstofefficiëntie kunnen voertuigen die op HVO-diesel rijden een aanzienlijke vermindering van brandstofkosten realiseren. Dit kan vooral merkbaar zijn voor wagenparkbeheerders met grote vloten van voertuigen die dagelijks grote afstanden afleggen.

Voorbeeld van Kostenbesparingen

Laten we eens kijken naar een concreet voorbeeld om de potentiële kostenbesparingen van HVO-diesel beter te begrijpen:

Een vrachtwagenbedrijf heeft een vloot van 50 vrachtwagens die elk gemiddeld 100.000 kilometer per jaar afleggen. Met een gemiddeld brandstofverbruik van 30 liter per 100 kilometer en een diesel prijs van €1,50 per liter, zouden de jaarlijkse brandstofkosten voor deze vloot ongeveer €675.000 bedragen.

Als deze vrachtwagens zouden overschakelen op Renewable diesel en een besparing van slechts 3% op het brandstofverbruik zouden realiseren, zou dit resulteren in een jaarlijkse besparing van maar liefst €20.250 alleen al op brandstofkosten.

Vergelijking van Totale Eigendomskosten (TCO)

Naast directe brandstofbesparingen moeten we ook rekening houden met andere factoren bij het beoordelen van de totale eigendomskosten (TCO) van voertuigen die op Renewable diesel rijden. Enkele belangrijke overwegingen zijn onder meer:

 1. > Onderhoudskosten: Renewable diesel heeft een schonere verbranding, wat kan resulteren in minder vervuiling van motoren en een verminderde behoefte aan onderhoud. Dit kan leiden tot lagere onderhoudskosten op lange termijn.
 2. > Milieueffecten: Het gebruik van Renewable diesel vermindert de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, wat kan resulteren in indirecte kostenbesparingen door het verminderen van milieuheffingen en boetes voor overtredingen van emissienormen.
 3. > Levensduur van het Voertuig: Verbeterde brandstofefficiëntie en schonere verbranding kunnen de levensduur van voertuigen verlengen, waardoor voertuigeigenaren op lange termijn geld besparen door minder vaak te hoeven investeren in nieuwe voertuigen

Wat zijn de nadelen van Renewable diesel

Ondanks het feit dat Renewable diesel op bijna elk vlak duurzamer is dan fossiele diesel, zijn er toch enkele nadelen te benoemen aan het gebruik van Renewable diesel.

Opsomming nadelen van Renewable diesel

 • Als het wordt geproduceerd van palmolie, kan Renewable diesel bijdragen aan ontbossing.
 • Renewable diesel is over het algemeen 10-20% duurder
 • Nog altijd een beperkt aanbod aan grondstoffen.

Uitgebreide uitleg nadelen van Renewable diesel

Bijdrage aan ontbossing:

Een van de belangrijkste nadelen van Renewable diesel is dat het, wanneer het wordt geproduceerd uit palmolie, kan bijdragen aan ontbossing. Palmolieplantages zijn berucht om hun impact op tropische regenwouden, waarbij grote stukken natuur worden gekapt om plaats te maken voor plantages. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor biodiversiteit, klimaatregulatie en lokale gemeenschappen.

Aanvullende informatie. Hoewel HVO ook kan worden geproduceerd uit andere bronnen zoals slachtafval en bosafval, blijft het gebruik van palmolie als grondstof een punt van zorg vanwege de potentieel verwoestende effecten op het milieu.

Echter: Hoewel het waar is dat HVO, wanneer het wordt geproduceerd uit palmolie, kan bijdragen aan ontbossing. Is het belangrijk om te benadrukken dat HVO afkomstig kan zijn van diverse grondstoffen, waaronder slachtafval, bosafval en andere reststoffen. Door gebruik te maken van deze alternatieve grondstoffen kan de negatieve impact op tropische regenwouden worden geminimaliseerd. Bovendien zijn er initiatieven en certificeringen zoals de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) die duurzame praktijken in de palmolie-industrie bevorderen en ontbossing helpen tegengaan.

Kosten:

Een ander nadeel van HVO is dat het over het algemeen duurder is dan fossiele diesel. De productie van HVO vereist geavanceerde technologieën en processen, wat resulteert in hogere productiekosten. Dit kan leiden tot hogere prijzen aan de pomp voor consumenten en bedrijven die HVO gebruiken als brandstof.

Aanvullende informatie: Hoewel de initiële kosten hoger kunnen zijn, kan de langetermijnimpact van HVO op het milieu en de operationele voordelen vaak opwegen tegen de hogere prijs. Bovendien kunnen prijzen variëren afhankelijk van factoren zoals beschikbaarheid, locatie en vraag.

Hoewel HVO inderdaad over het algemeen duurder is dan fossiele diesel, is het belangrijk om de langetermijnvoordelen te overwegen. Ondanks de hogere initiële kosten kan HVO op de lange termijn kosteneffectief zijn. Dit komt door de lagere onderhoudskosten van voertuigen, de mogelijke belastingvoordelen en de positieve impact op het milieu. Bovendien zijn er stimuleringsmaatregelen en subsidies beschikbaar om de acceptatie van HVO te bevorderen, waardoor de prijskloof met fossiele brandstoffen wordt verkleind.

Beperkt aanbod aan grondstoffen:

Een ander nadeel van HVO is het beperkte aanbod aan grondstoffen voor de productie ervan. Hoewel HVO kan worden vervaardigd uit verschillende hernieuwbare bronnen, zoals slachtafval en plantaardige oliën, blijft de beschikbaarheid van deze grondstoffen beperkt.

Aanvullende informatie: De productie van HVO is afhankelijk van de beschikbaarheid en duurzaamheid van de gebruikte grondstoffen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de productie van HVO niet leidt tot concurrentie met voedselgewassen of andere vitale sectoren, en dat de bronnen op een duurzame en verantwoorde manier worden beheerd.

Hoewel er inderdaad uitdagingen zijn met betrekking tot het aanbod van grondstoffen voor HVO, zijn er veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied. Onderzoek naar alternatieve bronnen zoals algen, afvaloliën en synthetische processen kan de diversiteit en beschikbaarheid van grondstoffen vergroten. Bovendien stimuleren regelgeving en beleidsmaatregelen gericht op duurzaamheid en hernieuwbare energie innovatie en investeringen in de productie van HVO.

Conclusie over de voor- en nadelen van HVO diesel

In conclusie is het duidelijk dat HVO diesel, ondanks enkele genoemde nadelen, aanzienlijke voordelen biedt ten opzichte van fossiele diesel. De voordelen van HVO, zoals de aanzienlijke vermindering van broeikasgasemissies, de mogelijkheid om het te gebruiken zonder aanpassingen aan de motoren, en de veelzijdigheid van grondstoffen, maken het een aantrekkelijke keuze voor het verduurzamen van de transportsector.

Hoewel er uitdagingen zijn, zoals de mogelijke bijdrage aan ontbossing, de hogere kosten en de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen, zijn deze nadelen niet onoverkomelijk. Door middel van innovatie, regelgeving en duurzame praktijken in de productieketen, kunnen deze uitdagingen worden aangepakt en geminimaliseerd.

Het is belangrijk voor beleidsmakers, bedrijven en consumenten om de voordelen van HVO te erkennen. Ze moeten streven naar een grotere adoptie ervan. Dit als onderdeel van een bredere inspanning om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de transitie naar duurzamere energiebronnen te versnellen. HVO diesel gaat een belangrijke rol spelen in de overgang naar een koolstofarmere toekomst.

Uit bovenstaande voor- en nadelen is duidelijk geworden dat HVO de meest duurzame brandstof van dit moment is. Daarnaast is het de ideale brandstof, voor iedereen die zijn of haar huidige dieselwagenpark vanaf morgen wil verduurzamen.

Lees meer over HVO diesel

 

HVO diesel tanken aan de pomp? bekijk onze locaties

Op zoek naar een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele dieselbrandstof? Zoek niet verder! Bij onze tankstations vind je hoogwaardige HVO-diesel die bijdraagt aan een schonere en groenere toekomst.

Locaties met HVO diesel >

Bezoek ons tankstation en ontdek de voordelen van HVO-diesel:
 • Verminderde CO2-uitstoot
 • Verbeterde prestaties van je voertuig
 • Geen aanpassingen aan je dieselvoertuig nodig
 • Bijdragen aan een circulaire economie

HVO diesel bestellen voor jouw bedrijf?

Wil je jouw bedrijf een groenere draai geven? Kies dan voor onze groothandel in HVO-diesel en maak een verschil voor het milieu en jouw bedrijf. Onze bulkleveringen van HVO-diesel zijn perfect voor thuistankinstallaties en bieden een duurzaam alternatief voor conventionele dieselbrandstof.

HVO Diesel Bestellen >

Voordelen van onze groothandel in HVO-diesel:
 • Duurzame brandstofkeuze voor jouw bedrijf
 • Eenvoudige integratie in bestaande tankinstallaties
 • Verminderde CO2-uitstoot en positieve impact op het milieu
 • Betrouwbare bulkleveringen voor continu gebruik

Maak vandaag nog de overstap naar HVO-diesel en geef jouw bedrijf een groen tintje! Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek hoe we jou kunnen helpen bij het verduurzamen van jouw brandstofvoorziening.

brandstof bestellen

Groothandel

Brandstof bestellen

Profiteer van snelle levering, uitstekende service en competitieve prijzen. Met slechts een paar klikken ben je verzekerd van een snelle en betrouwbare levering van brandstof op elke gewenste locatie.

Meer informatie
De complete gids voor HVO diesel

HVO diesel meest uitgebreide uitleg

In deze uitgebreide gids leer je écht alles over HVO diesel

Meer informatie
Ontwikkelingen en Innovaties in HVO-diesel: De Duurzame Toekomst van Brandstof

Ontwikkelingen en Innovaties in HVO-diesel

Laten we eens duiken in de meest recente ontwikkelingen en innovaties die de weg banen voor een duurzamere toekomst van brandstof.

Meer informatie

Energietransitie

Wij veranderen mee

Schoon rijden voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken. Zodat we samen door duurzame mobiliteit kunnen bijdragen aan een schonere wereld.

Meer informatie