fbpx
HomeProductenBrandstoffenShell Renewable Diesel (HVO)
Shell Renewable Diesel (HVO)

Direct bestellen

DD slash MM slash JJJJ

Geschikt voor dieselvoertuigen en -motoren

Shell Renewable Diesel (HVO)

Kleine stap, groot resultaat

De overstap van diesel naar Shell Renewable Diesel is klein, maar heeft een grote impact op verduurzaming. Zonder in te leveren op de kwaliteit levert iedere druppel een flinke C02 -reductie op.

Opslag oplossingen

Van Staveren verzorgt iedere gewenste tankinstallatie als het gaat om inhoud, boven- en ondergronds en volgens de wettelijke regelgeving. Van Staveren is KIWA gecertificeerd. Wij verzorgen de periodieke keuring. Veel gemeenten, transport-, agrarische- infrabedrijven ervaren al de voordelen van één of meerdere tankinstallaties op het bedrijf.

Stap probleemloos over

Shell Renewable Diesel voldoet aan de norm EN 15940 en is goedgekeurd voor zeer grote meerderheid van de dieselmotoren. De brandstof is ook goedgekeurd voor zware voertuigen in het gehele Euro VI gamma. Een blend van 20% Renewable diesel voldoet aan de EN590 norm.

producteigenschappen

Minder c02 uitstoot met Shell Renewable Diesel

verduurzamen door 89% CO2-reductie begint bij Shell Renewable Diesel (HVO). Shell Renewable Diesel is geschikt voor dieselvoertuigen’- moteren. het heeft een zeer lange houdbaarheid dankzij de zuiverheid van het product.

De voordelen van de transitiebrandstof Shell Renewable Diesel

  1. ✔️ Gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen en levert een CO2 reductie op van 89% ten opzichte van Diesel B7 EN590 
  2. ✔️ Voldoet aan de EN15940 dieselnorm
  3. ✔️ Hoog centraangetal

Millieuvriendelijk

Shell Renewable Diesel, oftewel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) is de meest duurzame dieselbrandstof. HVO wordt namelijk gemaakt uit afgewerkte plantaardige oliën en restafval. Op het gebied van lokale uitstoot biedt het de volgende voordelen ten opzichte van gewone diesel:

  1. ✔️ Tot 33% lagere niveaus van fijne deeltjes
  2. ✔️ Tot 30% minder koolwaterstoffen (HC)
  3. ✔️ Tot 23% minder uitstoot van koolmonoxide (CO)
  4. ✔️ Tot 9% minder stikstofoxiden (NOX) 
  5. ✔️ Lagere niveaus van poly aromatische koolwaterstoffen (PAK)

Prestaties

Shell Renewable Diesel in pure vorm, mag gebruikt worden in iedere dieselmotor waarvoor de EN15940 goedkeuring geldt, waardoor geen aanpassingen nodig zijn voor het wagenpark. Shell Renwable Diesel heft een hoog centaangetal. Afhankelijk van het percentage bijmenging (blend) Shell Renewable Diesel, ligt dit centaangetal tussen de 51 en 70.

Toekomst van brandstof

voor ons is de energietransitie belangrijk. Duurzame energiebronnen spelen een steeds grotere rol. We willen schoon rijden voor iedereen mogelijk maken met duurzame dieselvervangers zoals Shell Renweable Diesel. Maar ook in het aanbod van snelladers. En dat is niet alleen een toekomstplan, we zijn er al mee bezig.

Shell Renewable Diesel Bestellen

Wij zijn ervan overtuigd dat de voordelen van Shell Renewable Diesel ook jouw bedrijf op meerdere manieren kunnen verbeteren, van milieu verantwoordelijkheid tot operationele efficiëntie. Het is niet alleen een brandstof; het is tevens ook een strategische keuze voor succes en duurzaamheid. Maak vandaag nog de overstap en positioneer uw bedrijf als een leider in groene mobiliteit. Voor meer informatie, neem direct contact met ons op. Samen bouwen we aan een verantwoorde en efficiënte toekomst

Technische informatie

Nee, Shell Renewable Diesel is een ‘drop-in’ brandstof die kan worden gebruikt als directe vervanging voor EN590-dieselbrandstof. Wel moet worden gecontroleerd of de motor is goedgekeurd voor gebruik van EN15940-brandstoffen in verband met garanties van de motorfabrikant.

Ja, Shell Renewable Diesel kan worden gebruikt als directe vervanging voor Shell GTL Fuel, zonder dat er aanpassingen aan motoren nodig zijn.

Ja, Shell Renewable Diesel kan worden gebruikt als directe vervanging voor EN 590-dieselbrandstof in dieselmotoren zonder dat er aanpassingen nodig zijn. Wel moet worden gecontroleerd of de motor is goedgekeurd voor gebruik van EN15940-brandstoffen in verband met garanties van de motorfabrikant.

Shell Renewable Diesel is een schoner alternatief voor EN590-dieselbrandstof en voor Shell GTL Fuel. Dit betekent dat Shell Renewable Diesel kan worden gebruikt als brandstof of worden bijgemengd in elke mengverhouding met EN590 dieselbrandstof of Shell GTL Fuel. Wel moet worden gecontroleerd of de motor is goedgekeurd voor gebruik van EN15940-brandstoffen in verband met garanties van de motorfabrikant. De voertuigtank hoeft niet te worden leeggemaakt.

1. Klanten dienen te controleren of de motor is goedgekeurd voor gebruik van EN15940-brandstoffen, in verband met garanties van de motorfabrikant.
2. Tussen 80%-90% CO2e (CO2-equivalent verwijst naar CO2, CH4, N2O).
Broeikasgasintensiteitsfactoren voor Shell Renewable Diesel die in onze berekeningen worden gebruikt, zijn in eenheden gram CO2e per MJ, volgens de methodologie die is beschreven in de richtlijn hernieuwbare energie 2018/2001/EU en worden in de hele toeleveringsketen geverifieerdt, zodat het voldoet aan deze norm. De procentuele reductie van broeikasgasemissies wordt berekend door te vergelijken met een broeikasgasbasisintensiteit van 90,2 gCO2e / MJ op een Well-to-Wheel-basis, waarvan aan wordt genomen dat deze representatief is voor een B7 diesel op de markt van de Europese Unie. De koolstofintensiteit van de B7 diesel wordt door Shell berekend aan de hand van emissiefactoren uit het JEC Well-to-Tank rapport v5. (Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, Prussi, M., Yugo, M., De Prada, L., et al., JEC well-to-tank report V5 : JEC well-to-wheels analysis : well-to-wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2760/959137).
3. Alle claims worden gemaakt in vergelijking met EN590-dieselbrandstof.

De voor- en nadelen van HVO diesel

De voor- en nadelen van Renewable diesel

Renewable diesel is een volledig hernieuwbare en duurzame brandstof, die tot wel 90%* (CO2) reduceert.

Meer informatie
Wat is het verschil tussen HVO en Fossiele diesel?

Het verschil tussen HVO en Fossiele diesel?

In deze blog vertellen we de verschillen tussen HVO en fossiele diesel uitgebreid toe.

Meer informatie
Wat is het verschil tussen HVO100 en HVO20?

Het verschil tussen HVO100 en HVO20?

In deze blog gaan we dieper in op het verschil tussen HVO 100 en HVO 20.

Meer informatie

Energietransitie

Wij veranderen mee

Schoon rijden voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken. Zodat we samen door duurzame mobiliteit kunnen bijdragen aan een schonere wereld.

Meer informatie