Esso - Synergy Supreme

Het octaangetal van Esso Synergy Supreme+ is 95. Esso's premiumbenzine** bevat een meer kwaliteitsadditieven die bijdragen tot een grondigere reiniging van uw motor met betere motorprestaties tot gevolg.

  • Esso's Synergy Supreme-benzine bevat twee keer zoveel kwaliteitsadditieven als onze standaardbenzine, wat bijdraagt tot een grondigere reiniging van uw motor.
  • Tests hebben uitgewezen dat regelmatig gebruik van deze benzine uw motor beter helpt te presteren.
  • Esso's Synergy Supreme-benzine helpt afzettingen in de motor te verwijderen die zich met de tijd opstapelen. Dit helpt de uitstoot te verminderen.

** Basis voor vergelijking van claims over Esso Synergy Supreme+ brandstoffen: De uitlaatgassen hebben te maken met CO, HC en NOx. De claims zijn gebaseerd op een of meer van de volgende elementen: (1) tests (intern of door een derde) van voertuigen en/of motoren; (2) laboratorium-benchmarktests; en/of (3) vak- of wetenschappelijke literatuur. De claims zijn relevant voor de prestaties van Esso benzine en diesel die verkocht worden bij bepaalde Esso-tankstations in Nederland, vergeleken met een normale brandstof zonder additieven die verkocht wordt in Nederland. Zuinigheid en voertuigprestaties hangen ook af van de soort motor, rijstijl en andere factoren.

Klik hier voor onze Esso locaties.