Nico van Staveren krijgt Koninklijke onderscheiding

dinsdag 26 april 2016
Nico van Staveren krijgt Koninklijke onderscheiding

Nico van Staveren heeft de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau  ontvangen. Deze eervolle onderscheiding ontvangt hij uit handen van burgemeester Aucke van der Werff voor zijn activiteiten en betrokkenheid in de maatschappij.

Nico van Staveren is een succesvol ondernemer. Het familiebedrijf, dat zijn naam draagt, is uitgegroeid tot een regionale toonaangevende onderneming met landelijke bekendheid. Nico van Staveren is een bruggenbouwer, die graag samenwerkt en verbondenheid zoekt om commerciële en maatschappelijke projecten te realiseren. Hij is een bekend persoon binnen de lokale gemeenschap. Deze Koninklijke onderscheiding is hem, gezien zijn staat van dienst, van harte gegund.

Nico van Staveren bekleed diverse bestuurlijke functies, waaronder: Het verbeteren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, infrastructuur en het verbeteren van de leefbaarheid en werkgelegenheid in de gemeente Noordoostpolder hebben bij hem altijd een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan vele initiatieven. Zo was hij betrokken bij de oprichting van het (toenmalige) VVV en een van de oprichters van het StEP-bureau en Bedrijven Actief Noordoostpolder. Daarnaast heeft hij zich ingezet om de belangen van de Noordoostpolder uit te dragen buiten de gemeentegrenzen in zijn bestuurlijke functies voor o.a. KvK, VNO-NCW, Flevolands Bureau voor Toerisme en het Waterschap Zuiderzeeland.

Na de plechtigheden en felicitaties vanmorgen, werd Nico van Staveren 's middags op het hoofdkantoor feestelijk ontvangen door zijn medewerkers. Het familiebedrijf telt ruim 110 medewerkers. Na 45 jaar eigenaarschap, neemt op 1 juni 2016 zijn dochter Jitha van Staveren het bedrijf over.