Banner

Disclaimer

N. van Staveren B.V. zorgt voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streven zij naar een goede toegankelijkheid van de site en voor de door onze langs elektronische weg aangeboden diensten. N. van Staveren B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt N. van Staveren B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan N. van Staveren B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van: storingen of onderbrekingen, fouten of vertragingen, het verstrekken van informatie door derden.

N. van Staveren B.V. garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

N. van Staveren B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.